mangalia

   

stema mangaliei

SIMBOLISTICA

 
Primaria Mangalia » Stiri »

Taxe şi impozite locale

 

S-au stabilit taxele şi impozitele locale pentru anul 2013

      La sfârşitul anului trecut, consilerii locali au adoptat în cadrul unei şedinţe extraordinare, un proiect de hotărâre care se referă la aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2013. Această măsură are la bază H.G. 1309/27.12.2012, care stabileşte nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, începând cu anul 2013. În acest sens, administraţia publică locală a aplicat indexarea de 16,05% stabilită de Guvern pentru impozitele şi taxele locale, dar a eliminat alte taxe locale şi speciale aprobate în anul 2012. Astfel, nu se mai plăteşte taxa de tramă stradală pentru autovehiculele concepute şi construite pentru transportul de mărfuri şi nici taxa de paragină. De asemenea, agenţii economici din Mangalia, care desfăşoară o activitate economică permanentă, nu mai plătesc viza anuală pentru autorizaţie. S-a luat măsura eliminării taxei la eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi pentru agenţii economici care prestează servicii turistice şi care funcţionează minimum şase luni într-un an calendaristic. Ei mai pot beneficia de reducerea cu 50% a impozitului pe clădire, dacă până la 31 ianuarie, anul curent, depun o declaraţie pe propria răspundere privind activitatea desfăşurată, însoţită de prezentarea documentelor justificative, în acest sens. Proprietarii de clădiri cu destinaţie turistică, dar care nu funcţionează în cursul anului 2013, plătesc un impozit de 15% aplicat la valoarea de inventar a clădirii. Aceştia sunt obligaţi, potrivit prevederilor legale în vigoare, să depună până la data de 31 ianuarie, o declaraţie în acest sens, în caz contrar fiind pasibili de amendă.

 Taxe speciale

        Consilierii locali ai municipiului Mangalia au mai hotărât că, pentru asigurarea sumelor necesare dezvoltării şi înfrumuseţării oraşului, este necesară introducerea unor taxe speciale. Din această categorie fac parte taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice din Mangalia şi staţiuni, taxa pentru amplasarea staţiilor de telefonie mobilă, pe raza oraşului, precum şi taxa de folosire a tramei stradale pentru autovehiculele de transport – persoane. Taxa de promovare a turismului şi taxa verde, care se plătesc de către contribuabilii-persoane juridice, se menţin, dar cu anumite majorări, în funcţie de necesităţie de dezvoltare comunitară. Primarul Mangaliei a declarat că, principiul care a stat la baza stabilirii taxelor locale pentru anul în curs, constă în reducerea gradului de suportabilitate din partea persoanelor fizice, prin aplicarea valorilor impozabile minime, stabilite prin lege şi redirecţionarea către persoanele juridice, prin aplicarea cotelor maxime de impozitare. Motivarea acestui demers rezidă din dorinţa municipalităţii ca de acum înainte, staţiunile să susţină oraşul, din acest punct de vedere şi nu invers, cum era până de curând. De aceea au fost introduse unele taxe noi pentru agenţii economici care activează în turism, iar sumele rezultate din aceste impozite se vor reflecta în sporirea gradului de siguranţă în staţiuni, prin introducerea unui sistem complex de monitorizare, întreţinerea şi extinderea spaţiilor verzi, precum şi modernizarea spaţiilor publice deţinute de administraţia locală.

                                                                               Biroul de presă

'